Over Cennet Kumas

Mijn naam is Cennet Kumas en ik ben in studiejaar 2016-2017 begonnen aan de opleiding Facility Management. Vanaf dit jaar was ik actief lid van Facilitas, wat ik met enthousiasme heb gedaan. In studiejaar 2016-2017 maakte ik deel uit van de redactiecommissie waarin ik flyers heb gemaakt voor alle evenementen en ik heb het jaarboek gemaakt met de andere commissieleden. In studiejaar 2017-2018 zal ik binnen de studiereiscommissie de studiereis organiseren en de leden die mee gaan op locatie rondleiden en enthousiasmeren door middel van de hoogtepunten van de gekozen stad.